Cho thuê phòng trọ ở quận Bình Thạnh

Thông tin chi tiết

DỊCH VỤ CHO THUÊ CĂN HỘ – PHÒNG NGẮN HẠN (09 THÁNG)

            Nhà Nghỉ – Khách Sạn Công Đoàn Thanh Đa chúng tôi có dịch vụ cho thuê căn hộ – phòng ngắn hạn như sau:

 • Căn hộ: Diện tích 72m2. Trang bị: tủ, giường, quạt.

-         Giá thuê:        Từ tầng trệt đến tầng 3: 4.500.000 đ/ tháng
                        Tầng 4:                                4.000.000 đ/ tháng

-         Căn hộ ở 06 người. (Có thể ở ghép thêm 03 người không phụ thu)

-         Gồm: 03 phòng ngủ – 01 phòng khách – 01 nhà bếp – 01 nhà vệ sinh.

 • Phòng: Diện tích từ 09 m2 à 12m2. Trang bị: tủ, giường, quạt.

-         Giá thuê từ: Từ tầng trệt đến tầng 3: 1.450.000 đ – 1.600.000 đ/ tháng

       Tầng 4:                               1.300.000 đ - 1.400.000 đ/ tháng

-         Phòng ở 02 người. (Có thể ở ghép thêm 01 người không phụ thu)

-         Phòng khách – nhà bếp – nhà vệ sinh sử dụng chung.

 • Khi ký hợp đồng đóng tiền 02 tháng. Trong đó: 01 tháng tiền cọc và 01 tháng tiền nhà trả trước. Tiền đặt cọc sau khi thanh lý hợp đồng sẽ trả lại.
 • Đối tượng là sinh viên được ở ghép. Không phụ thu.
 • Thời hạn cho thuê từ: 01/ 08/ 2013 đến 01/05/2014 (09 tháng).
 • Thời gian thuê tối thiểu là 01 tháng. Sau khi ký hợp đồng nếu không ở vẫn tính tiền nguyên tháng. Từ tháng thứ 02 trở đi nếu thanh lý hợp đồng dưới 15 ngày sẽ tính tiền thuê ½ tháng và trên 15 ngày tính tiền nguyên tháng.
 • Quá hạn thanh toán tiền thuê nhà 10 ngày bên A có quyền thanh lý hợp đồng và không hoàn trả lại tiền đặt cọc.
 • Tiền điện, nước tính riêng. Điện có đồng hồ riêng của từng phòng. Nước chỉ có 1 cái đồng hồ sử dụng chung, tiền nước chia theo số người ở trong căn hộ.
 • Người ở trực tiếp đứng tên ký hợp đồng. Không làm hợp đồng thay. Trường hợp không còn ở nữa phải chuyển tên hợp đồng cho người còn ở lại. Nếu không chuyển tên hợp đồng xem như mất tiền đặt cọc.
 • Nhận phòng sạch, trả phòng sạch. Khi thanh lý trả phòng nếu để lại rác khách sạn sẽ tính phí làm vệ sinh.
 • Thủ tục đăng ký tạm trú và gởi xe tháng liên hệ Đội Bảo vệ.

Quý khách liên hệ với chúng tôi theo số: 35561104 – 0909456214 gặp anh Minh Tấn

                                                                                         Nhà Nghỉ – Khách Sạn Công Đoàn Thanh Đa

                                                                                                  Hân hạnh được phục vụ quý khách.

 

PHUÏ LUÏC HÔÏP ÑOÀNG

Nhöõng Qui Ñònh Khi Thueâ Phoøng – Caên Hoä

·        Khoâng ñöôïc ñoùng ñinh, khoan vaø daùn giaáy leân töôøng neáu töôøng bò hö hoûng bong troùc phaûi boài thöôøng nguyeân vaùch töôøng.

·        Khoâng ñeå caùc loaïi xe trong phoøng ôû maø phaûi gôûi xe ñuùng nôi quy ñònh.

·        Khoâng töï tieän vaøo phoøng ngöôøi khaùc, neáu xaûy ra maát ñoà phaûi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm.

·        Khoâng nuoâi thuù vaät vaø troàng caây kieång trong caên hoä.

·        Khoâng ñöôïc haùi traùi, beû hoa, baét caù vaø ñaù banh trong khu vöïc khaùch saïn.

·        Khoâng ñöôïc phôi quaàn aùo, gaén angten truyeàn hình phía tröôùc caên hoä (maët quay ra coâng vieân) laøm maát veõ myõ quan cuûa khaùch saïn.

·        Khi traû phoøng (caên hoä) phaûi saïch nhö khi nhaän, neáu quyù khaùch ñeå laïi raùc chuùng toâi seõ tính phí laøm veä sinh.

·        Ngöôøi ôû tröïc tieáp ñöùng teân kyù hôïp ñoàng. Tröôøng hôïp khoâng coøn ôû nöõa phaûi chuyeån teân hôïp ñoàng cho ngöôøi coøn ôû laïi. Neáu khoâng chuyeån teân hôïp ñoàng xem nhö maát tieàn ñaët coïc.

·        Khi gaén caùc loaïi caùp (tivi, internet, ñieän thoaïi) quyù khaùch töï lieân heä vôùi nhaø cung caáp dòch vuï. Khi laép ñaët daây phaûi lieân heä vôùi phoøng Thò Tröôøng ñeå ñöôïc höôùng daãn. Neáu töï yù chaïy daây caùp laøm maát myõ quan, chuùng toâi seõ caét daây caùp vaø quyù khaùch khoâng ñöôïc quyeàn khieáu naïi.

·        Giöõ gìn veä sinh khoâng quaêng vöùt raùc böøa baõi. Raùc sinh hoaït phaûi boû ñuùng nôi quy ñònh.

·        Giöõ  traät töï khoâng oàn aøo lôùn tieáng aûnh höôûng ñeán nhöõng ngöôøi xung quanh.

 

·        Sau khi kyù hôïp ñoàng, chaäm nhaát laø 05 ngaøy phaûi laøm thuû tuïc ñaêng kyù taïm truù (lieân heä ñoäi Baûo veä.)

----------------------------------------------

☎️ Điện thoại liên hệ:

Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác và minh bạch đến người xem, tuy nhiên quá trình kiểm duyệt vẫn có thể xảy ra sơ sót. Nếu bạn có phản hồi với tin đăng này (tin đã cho thuê, không liên lạc được, các trường hợp khác), vui lòng thông báo để Thuephongtro có thể xử lý.

Gửi phản hồi

TIN LIÊN QUAN

Cho NAM thuê phòng , Wifi ,TH cáp ,Điện Nước Free
VIP

Cho nam thuê phòng , wifi ,th cáp ,điện nước free

Phòng cho thuê diện tích 14 m2 (lầu 1) WC cạnh phòng phòng có cửa sổ thoáng mát có lối đi riêng nhà Beton mới xây .phòng đầy đủ tiện nghi máy lạnh tủ lạnh gường nện.... Nhà ở khu vực an ninh Bảo vệ 24/24h vệ sinh sạch sẽ
2.8 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 25/10/2020
Cho Thuê Phòng KTX Giá Rẻ Chỉ 1TR2 - Free: Điện, Nước, Wifi - Đi Quận Nào Cũng Gần!
VIP

Cho thuê phòng ktx giá rẻ chỉ 1tr2 - free: điện, nước, wifi - đi quận nào cũng gần!

Cho thuê phòng KTX giá rẻ đường Nơ Trang Long chỉ 1.200.000. Gần Gò Vấp Bình Thạnh Phú Nhuận. Vị trí rất thuận tiện đi quận nào cũng gần cả. - MIỄN PHÍ: Điện - Nước - Wifi - Giữ xe - Ưu tiên người đi làm - Giờ giấc
1.2 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 23/10/2020
Phòng trọ 20m2 Quận Bình Thạnh, gần Quận 1
VIP

Phòng trọ 20m2 quận bình thạnh, gần quận 1

Cho thuê phòng diện tích 15m2 tiện nghi. Phòng trang bị đầy đủ: Tủ gỗ lớn giường đôi máy lạnh quạt free wifi. Có cửa sổ lớn toilet riêng trang bị đầy đủ (bồn rửa gương soi vòi sen nước nóng năng lượng mặt trời). Để xe trong nhà. Vị
3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 21/10/2020
Cho thuê phòng 15m2 tại Quận Bình Thạnh
VIP

Cho thuê phòng 15m2 tại quận bình thạnh

Cho thuê phòng diện tích 15m2 tiện nghi. Phòng trang bị đầy đủ: Tủ gỗ lớn giường đôi máy lạnh quạt free wifi. Có cửa sổ lớn toilet riêng trang bị đầy đủ (bồn rửa gương soi vòi sen nước nóng năng lượng mặt trời). Để xe trong nhà. Vị
3.3 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 21/10/2020
CHO THUÊ PHÒNG MỚI- CÓ MÁY LẠNH - BẠCH ĐẰNG P.24 Q.BÌNH THẠNH
VIP

Cho thuê phòng mới- có máy lạnh - bạch đằng p.24 q.bình thạnh

Cho thuê phòng mới xây có máy lạnh khu vực an ninh tại phường 24 Quận bình thạnh Diện tích 17 m2 đến 20 m2 Phòng rộng rãi thoáng mát có balcon WC trong phòng. Vị trí gần nhiều đại học hutech giao thông vận tải ngoại thương Giờ giấc
3.8 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 19/10/2020
Phòng cho thuê dạng chung cư tại Bình Thạnh
VIP

Phòng cho thuê dạng chung cư tại bình thạnh

Truy cập: www.thengon.com Bạn lo lắng sẽ bị tăng giá phòng trong lúc thuê bất tiện không thoải mái khi chung chủ giờ giấc không tự do hợp đồng không rõ ràng có thể bị lừa mất cọc...Đừng lo vì đã có: NGON HOUSE - HỆ THỐNG PHÒNG CHO THUÊ
3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 19 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 03/10/2020
Khu phòng trọ 80 phòng, phòng tắm vệ sinh riêng, vào ra tự do 24/24
VIP

Khu phòng trọ 80 phòng, phòng tắm vệ sinh riêng, vào ra tự do 24/24

Khu nhà trọ 80 phòng (cách nhà thuốc tây Ngọc Mỹ 8 căn nhà). Bên hông cầu Bình Lợi hướng ra đường Phạm Văn Đồng.Ra trung tâm Quận 1 khoảng 15 phút Phòng sạch sẽ gác lửng nhà để xe miễn phí đồng hồ điện nước riêng WC phòng tắm
1.2 Triệu/tháng
Diện tích: 17 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 31/08/2020
cho thuê phòng trọ mới 2 tr ,rộng, có gác ,wc riêng, miễn phí cáp net đường Bạch Đằng Q.Bình Thạnh
VIP

Cho thuê phòng trọ mới 2 tr ,rộng, có gác ,wc riêng, miễn phí cáp net đường bạch đằng q.bình thạnh

Phòng trọ rất thích hợp cho sinh viên công nhân viên chức người lao động gia đình ở giá 2tr 3tr. Sđt : 0934043958 - 0932333327 Nga Phòng đẹp mới xây rộng (5-6 người) thoáng mát có lối đi riêng có cửa sổ có gác wc riêng có chỗ để
2 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 24/10/2020
cho thuê phòng trọ mới đẹp, giá rẻ đường bạch đằng,q bình thạnh
VIP

Cho thuê phòng trọ mới đẹp, giá rẻ đường bạch đằng,q bình thạnh

Phòng trọ rất thích hợp cho sinh viên công nhân viên chức người lao động gia đình ở giá 1tr 2tr 3tr Liên hệ : 0932333327 (gặp cô Phượng) 0934043958 (Nga) Phòng đẹp mới xây (nhà đúc) rộng (5-6 người) thoáng mát riêng biệt có lối đi riêng có cửa
2 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 24/10/2020
Cho sinh viên, nhân viên văn phòng thuê giá rẻ
VIP

Cho sinh viên, nhân viên văn phòng thuê giá rẻ

ĐẦU THÁNG 11/2020 BÊN MÌNH DƯ 1P Ạ Cho sinh viên thuê phòng giá rẻ. Gần các trường ĐH Ngoại Thương ĐH Hutech ĐH GTVT ĐH Hồng Bàng...Gần BX Miền Đông gần chợ siêu thị trạm xe buýt...Chủ nhà dễ chịu có chỗ để xe khu an ninh yên tĩnh
3.2 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 23/10/2020