Cho thuê phòng trọ ở quận Bình Thạnh

Thông tin chi tiết

DỊCH VỤ CHO THUÊ CĂN HỘ – PHÒNG NGẮN HẠN (09 THÁNG)

            Nhà Nghỉ – Khách Sạn Công Đoàn Thanh Đa chúng tôi có dịch vụ cho thuê căn hộ – phòng ngắn hạn như sau:

 • Căn hộ: Diện tích 72m2. Trang bị: tủ, giường, quạt.

-         Giá thuê:        Từ tầng trệt đến tầng 3: 4.500.000 đ/ tháng
                        Tầng 4:                                4.000.000 đ/ tháng

-         Căn hộ ở 06 người. (Có thể ở ghép thêm 03 người không phụ thu)

-         Gồm: 03 phòng ngủ – 01 phòng khách – 01 nhà bếp – 01 nhà vệ sinh.

 • Phòng: Diện tích từ 09 m2 à 12m2. Trang bị: tủ, giường, quạt.

-         Giá thuê từ: Từ tầng trệt đến tầng 3: 1.450.000 đ – 1.600.000 đ/ tháng

       Tầng 4:                               1.300.000 đ - 1.400.000 đ/ tháng

-         Phòng ở 02 người. (Có thể ở ghép thêm 01 người không phụ thu)

-         Phòng khách – nhà bếp – nhà vệ sinh sử dụng chung.

 • Khi ký hợp đồng đóng tiền 02 tháng. Trong đó: 01 tháng tiền cọc và 01 tháng tiền nhà trả trước. Tiền đặt cọc sau khi thanh lý hợp đồng sẽ trả lại.
 • Đối tượng là sinh viên được ở ghép. Không phụ thu.
 • Thời hạn cho thuê từ: 01/ 08/ 2013 đến 01/05/2014 (09 tháng).
 • Thời gian thuê tối thiểu là 01 tháng. Sau khi ký hợp đồng nếu không ở vẫn tính tiền nguyên tháng. Từ tháng thứ 02 trở đi nếu thanh lý hợp đồng dưới 15 ngày sẽ tính tiền thuê ½ tháng và trên 15 ngày tính tiền nguyên tháng.
 • Quá hạn thanh toán tiền thuê nhà 10 ngày bên A có quyền thanh lý hợp đồng và không hoàn trả lại tiền đặt cọc.
 • Tiền điện, nước tính riêng. Điện có đồng hồ riêng của từng phòng. Nước chỉ có 1 cái đồng hồ sử dụng chung, tiền nước chia theo số người ở trong căn hộ.
 • Người ở trực tiếp đứng tên ký hợp đồng. Không làm hợp đồng thay. Trường hợp không còn ở nữa phải chuyển tên hợp đồng cho người còn ở lại. Nếu không chuyển tên hợp đồng xem như mất tiền đặt cọc.
 • Nhận phòng sạch, trả phòng sạch. Khi thanh lý trả phòng nếu để lại rác khách sạn sẽ tính phí làm vệ sinh.
 • Thủ tục đăng ký tạm trú và gởi xe tháng liên hệ Đội Bảo vệ.

Quý khách liên hệ với chúng tôi theo số: 35561104 – 0909456214 gặp anh Minh Tấn

                                                                                         Nhà Nghỉ – Khách Sạn Công Đoàn Thanh Đa

                                                                                                  Hân hạnh được phục vụ quý khách.

 

PHUÏ LUÏC HÔÏP ÑOÀNG

Nhöõng Qui Ñònh Khi Thueâ Phoøng – Caên Hoä

·        Khoâng ñöôïc ñoùng ñinh, khoan vaø daùn giaáy leân töôøng neáu töôøng bò hö hoûng bong troùc phaûi boài thöôøng nguyeân vaùch töôøng.

·        Khoâng ñeå caùc loaïi xe trong phoøng ôû maø phaûi gôûi xe ñuùng nôi quy ñònh.

·        Khoâng töï tieän vaøo phoøng ngöôøi khaùc, neáu xaûy ra maát ñoà phaûi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm.

·        Khoâng nuoâi thuù vaät vaø troàng caây kieång trong caên hoä.

·        Khoâng ñöôïc haùi traùi, beû hoa, baét caù vaø ñaù banh trong khu vöïc khaùch saïn.

·        Khoâng ñöôïc phôi quaàn aùo, gaén angten truyeàn hình phía tröôùc caên hoä (maët quay ra coâng vieân) laøm maát veõ myõ quan cuûa khaùch saïn.

·        Khi traû phoøng (caên hoä) phaûi saïch nhö khi nhaän, neáu quyù khaùch ñeå laïi raùc chuùng toâi seõ tính phí laøm veä sinh.

·        Ngöôøi ôû tröïc tieáp ñöùng teân kyù hôïp ñoàng. Tröôøng hôïp khoâng coøn ôû nöõa phaûi chuyeån teân hôïp ñoàng cho ngöôøi coøn ôû laïi. Neáu khoâng chuyeån teân hôïp ñoàng xem nhö maát tieàn ñaët coïc.

·        Khi gaén caùc loaïi caùp (tivi, internet, ñieän thoaïi) quyù khaùch töï lieân heä vôùi nhaø cung caáp dòch vuï. Khi laép ñaët daây phaûi lieân heä vôùi phoøng Thò Tröôøng ñeå ñöôïc höôùng daãn. Neáu töï yù chaïy daây caùp laøm maát myõ quan, chuùng toâi seõ caét daây caùp vaø quyù khaùch khoâng ñöôïc quyeàn khieáu naïi.

·        Giöõ gìn veä sinh khoâng quaêng vöùt raùc böøa baõi. Raùc sinh hoaït phaûi boû ñuùng nôi quy ñònh.

·        Giöõ  traät töï khoâng oàn aøo lôùn tieáng aûnh höôûng ñeán nhöõng ngöôøi xung quanh.

 

·        Sau khi kyù hôïp ñoàng, chaäm nhaát laø 05 ngaøy phaûi laøm thuû tuïc ñaêng kyù taïm truù (lieân heä ñoäi Baûo veä.)

----------------------------------------------

☎️ Điện thoại liên hệ:

Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác và minh bạch đến người xem, tuy nhiên quá trình kiểm duyệt vẫn có thể xảy ra sơ sót. Nếu bạn có phản hồi với tin đăng này (tin đã cho thuê, không liên lạc được, các trường hợp khác), vui lòng thông báo để Thuephongtro có thể xử lý.

Gửi phản hồi

TIN LIÊN QUAN

Phòng Ở An Vui dành cho người học tập, làm việc dài hạn chỉ từ 5,5 triệu/tháng
HOT

Phòng ở an vui dành cho người học tập, làm việc dài hạn chỉ từ 5,5 triệu/tháng

Phòng dùng để các bạn ở học tập và sau bộn bề công việc trở về môi trường sống an vui nhẹ nhàng lành mạnh. Phòng thoáng mát Nhiều ánh sáng rộng thoáng thích hợp cho ở độc lập hoặc ở ghép. Có thể nấu ăn nhẹ Ưu tiên và
5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: Hôm nay
Phòng cho thuê dạng chung cư tại Bình Thạnh
VIP

Phòng cho thuê dạng chung cư tại bình thạnh

Truy cập: www.thengon.com Bạn lo lắng sẽ bị tăng giá phòng trong lúc thuê bất tiện không thoải mái khi chung chủ giờ giấc không tự do hợp đồng không rõ ràng có thể bị lừa mất cọc...Đừng lo vì đã có: NGON HOUSE - HỆ THỐNG PHÒNG CHO THUÊ
3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 19 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 10/01/2023
PHÒNG CHO THUÊ YÊN TĨNH KHU GIA ĐỊNH
VIP

Phòng cho thuê yên tĩnh khu gia định

PHÒNG CHO NỮ THUÊ ƯU TIÊN NGƯỜI CÓ THU NHẬP ỔN ĐỊNH Địa điểm : đường Vạn Kiếp Phường 3 quận Bình Thạnh (sát Phan Xích Long) Vị trí thuận lợi : gần nhiều chợ siêu thị bệnh viện trường học khu ăn uống Giáp : Phan Xích Long (
2 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 08/01/2023
Phòng căn hộ Đủ Nội Thất có Gác Hẻm 328 Xô Viết Nghệ Tĩnh thông 69 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh
VIP

Phòng căn hộ đủ nội thất có gác hẻm 328 xô viết nghệ tĩnh thông 69 đường d2, p.25, q.bình thạnh

Tôi chính chủ cần cho thuê phòng có thiết kế riêng rất đẹp như căn hộ studio có Gác Lửng đẹp. - DT: 22m2: Thiết kế dạng căn hộ Studio có Gác lửng thiết kế siêu đẹp với cầu thang gỗ và sàn gỗ tự nhiên khu bếp nấu ăn
4.2 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 29/12/2022
Phòng trọ sinh viên đi bộ đến HUTECH, GT VẬN TẢI, KINH TẾ TÀI CHÍNH, HIU HỒNG BÀNG
VIP

Phòng trọ sinh viên đi bộ đến hutech, gt vận tải, kinh tế tài chính, hiu hồng bàng

PHÒNG RIÊNG (giá chỉ từ 3tr - 6tr) 0908.171.529 (sms zalo gọi) - Xem phòng trực tiếp tại: 52 Nguyễn Gia Trí (D2 cũ) P.25 Q.Bình Thạnh. - Ở ghép Cao Cấp đầy đủ nội thất Cho Học Sinh Sinh Viên Người đi làm TẤT CẢ ĐỀU CÓ RÈM RIÊNG
1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 26/12/2022
CHO THUÊ PHÒNG TRỌ MỚI XÂY ĐƯỜNG XVNT, BÌNH THẠNH GẦN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VIP

Cho thuê phòng trọ mới xây đường xvnt, bình thạnh gần các trường đại học

Cho thuê phòng trọ mới xây đường XVNT Bình Thạnh gần các trường Đại học - Rất gần các trường HUTECH Giao thông vận tải UEF Hồng Bàng ... - Cách công viên Tầm Vu 50m đối diện bờ sông thoáng mát đông vui. - Khu vực an ninh lành
4 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 25/12/2022
Phòng trọ mới 336/5 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh ĐH Văn Lang ĐH CN TP.HCM
VIP

Phòng trọ mới 336/5 phan văn trị, p.11, q.bình thạnh đh văn lang đh cn tp.hcm

Nhà mới Xây phòng đẹp: Ngã 4 Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị 100m ĐH Văn Lang 500m gần ngã 4 Nguyên Hồng- Nguyễn Văn Đậu ĐH CN TPHCM 1Km. - Diện tích từ: 18m2- 25m2 (nhiều phòng view đẹp ) - Giờ giấc TỰ DO Có nhà ĐỂ
2.7 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 22/12/2022
Cho thuê phòng trọ nữ sinh viên / người đi làm
VIP

Cho thuê phòng trọ nữ sinh viên / người đi làm

Có toa lét và bếp riêng
2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 18/12/2022
cho thuê phòng trọ mới đẹp, giá rẻ đường bạch đằng,q bình thạnh 0932333327
VIP

Cho thuê phòng trọ mới đẹp, giá rẻ đường bạch đằng,q bình thạnh 0932333327

Phòng trọ rất thích hợp cho sinh viên công nhân viên chức người lao động gia đình ở giá 1tr 2tr 3tr Liên hệ : 0932333327 (gặp cô Phượng) 0934043958 (Nga) Phòng đẹp mới xây (nhà đúc) rộng (5-6 người) thoáng mát riêng biệt có lối đi riêng có cửa
2 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 18/12/2022
cho thuê phòng trọ mới 2 tr ,rộng, có gác ,wc riêng, miễn phí cáp net đường Bạch Đằng Q.Bình Thạnh
VIP

Cho thuê phòng trọ mới 2 tr ,rộng, có gác ,wc riêng, miễn phí cáp net đường bạch đằng q.bình thạnh

Phòng trọ rất thích hợp cho sinh viên công nhân viên chức người lao động gia đình ở giá 2tr 3tr. Sđt : 0934043958 - 0932333327 Nga Phòng đẹp mới xây rộng (5-6 người) thoáng mát có lối đi riêng có cửa sổ có gác wc riêng có chỗ để
2 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cập nhật: 18/12/2022