Đăng tin cho thuê phòng trọ

Địa chỉ cho thuê

Thông tin cho thuê

Hình ảnh

Tối đa 6 ảnh với tin thường và 16 ảnh với tin VIP. Dung lượng không quá 6MB
Thay đổi vị trí của ảnh bằng cách kéo ảnh vào vị trí mà bạn muốn.

LỊCH ĐĂNG TIN

Loại tin Gói ngày Gói tuần (7 ngày) Gói tháng (30 ngày)
Tin HOT 30.000 đ/ngày 189.000 đ/tuần27.000 đ/ngày 720.000 đ/tháng24.000 đ/ngày
Tin VIP 1 20.000 đ/ngày 126.000 đ/tuần18.000 đ/ngày 480.000 đ/tháng16.000 đ/ngày
Tin VIP 2 15.000 đ/ngày 94.500 đ/tuần13.500 đ/ngày 360.000 đ/tháng12.000 đ/ngày
Tin thường 2.000 đ/ngày 12.600 đ/tuần1.800 đ/ngày 48.000 đ/tháng1.600 đ/ngày
Đơn giá Số ngày Thành tiền
0 0 0