Tin này đã hết hạn nên không còn giá trị giao dịch.

Bạn hãy sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm những tin đăng mới nhất.

cho thue phong tro o quan Tan Phu

Địa chỉ: 102/38 Binh long, phu thanh, tan phu.tphcm Xem bản đồ

1.4 Triệu/tháng 20 m² 52512
1.4 Triệu/tháng
31/03/2013
20 m²
102/38 Binh long, phu thanh, tan phu.tphcm Xem bản đồ

Thông tin mô tả

Khu vực: Cho thuê phòng trọ Tân Phú

Nhaø ñuùt beâ-toâng daïng bieät thöï, loái ñi rieâng, an ninh,yeân tónh, choå ñeå xe an toaøn, thoaùng maùt, saïch seõ, coù cöûa soå,ban-con, coù internet caùp quang – wifi, TV caùp, ñoàng hoà ñieän – nöôùc rieâng, camera quan saùt, baùo troäm, baùo chaùy, phoøng 20m2 giaù 1tr4/thaùng; öu tieân nöõ sinh vieân, nöõ nhaân vieân vaên phoøng, vôï choàng treû nhaân vieân chöùc. Ñòa chæ 102/38 Bình Long, Phuù Thaïnh, Taân Phuù, HCMC ( coù theå ñi heõm 364 Thoaïi Ngoïc Haàu, ñi 100m heát heõm, reû traùi, nhaø 102/38). Vui loøng lieân heä A.Duõng 0909793728. Xin caûm ôn.

Vị trí trên bản đồ

102/38 Binh long, phu thanh, tan phu.tphcm

Đặc điểm tin đăng

Ngày cập nhật 31/03/2013
Ngày hết hạn 30/04/2013
Loại tin Tin thường
Mã tin 52512
Bạn đang xem nội dung tin đăng "cho thue phong tro o quan Tan Phu". Mọi thông tin liên quan đến tin đăng này chỉ mang tín chất tham khảo. Nếu bạn có phản hồi với tin đăng này (báo xấu, tin đã cho thuê, không liên lạc được,...), vui lòng thông báo để chúng tôi xử lý.