CHO NỮ Ở GHÉP TRẦN QUANG DIỆU, QUẬN 3 ( 700K/NGƯỜI) BAO ĐIỆN NƯỚC

Ngày cập nhật: 21/02/2014
Mã tin: 113675
Lượt xem: 333
Tin đăng đã hết hạn.
Giá thuê:
700,000 vnđ
Diện tích:
18 m²
Địa chỉ:
18/183B, TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 14,QUẬN 3, TP HCM
Thông tin mô tả
Gửi than phiền
X
Mã bảo vệ:

CHO NÖÕ ÔÛ GHEÙP

Nhaø nguyeân caên, gaùc suoát, coù cöûa soå, ban coâng thoaùng maùt 18m². Coù choã naáu aên, nhaø taém, wc, coù choã ñeå xe,giôø giaác töï do.700K/NGÖÔØI( Bao điện nước).Gần trường ĐH Sư Phạm, gần chợ,Nhà Thờ, Chùa.

ÑC: 18/183B TRAÀN QUANG DIEÄU,QUAÄN 3

                                                    Lieân heä chò Trang ( chính chuû): 0909933302                                                                               (0909882603)

 


Tin đăng cùng khu vực

Tin đã lưu